Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pořizujeme si nového člena rodiny - povahy psů

7. 8. 2011

 

Pořizujeme si nového člena rodiny.


Pořízení nového člena rodiny s sebou vždy nese mnoho úskalí, která je zapotřebí vyřešit. Jako první musíme brát v potaz, zda náš nový pejsek bude žít jen ve společenství lidí, nebo bude mít i psí společníky.

Pokud jde o první variantu, o psího "jedináčka", je situace poměrně jednoduchá a nemusí se řešit nijak složitě. V podstatě jde jen o to, aby pes přijal svou rodinu za svou a nesnažil se v ní zaujmout vůdčí postavení. Daleko složitější je varianta druhá a to tedy taková, že doma již pejska máme a pořizujeme mu nového psího kamaráda. Taková situace potřebuje hlavně zodpovědný a uvědomělý přistup.

K tomu, abychom napomohli zdárnému přijetí nového člena smečkou je důležité si uvědomit, do jaké psychologické skupiny váš stávající pes patří a s jakým psychologickým typem by se nesnesl.

Psychologické skupiny psů jsou shodné s čtyřmi základními skupinami, podle kterých se běžně řadí lidé, a to:
- melancholik
- cholerik
- sangvinik
- flegmatik

Samozřejmě musíme počítat i s tím, že nelze na žádného psa vytvořit přesnou "šablonu" . Každá skupina má své charakteristické rysy, ale nelze určit hranici mezi jednotlivými typy. To znamená, že musíme tedy počítat i s mezitypy.
Už u malého štěněte lze zjistit, do jaké psychologické skupiny bude z největší pravděpodobností patřit. Pokud si s zařazením štěněte nevíte rady, zkušený chovatel vám jistě rád pomůže.

Co je tedy důležité si uvědomit?

Především to, do jaké skupiny patří váš stávající pes a snažit se najít kladný pól, tedy psa z psychologické skupiny, který bude pro přijetí do smečky nejvhodnější. Vše tedy je jen o tom, aby se budoucí majitel smečky dostatečně informoval o jednotlivých charakteristikách psychologických skupin a naučil se je dobře rozeznávat.

Jaká jiná pravidla plynou z pořízení nového člena smečky?

Pro nového člena musí být ve smečce "místo", protože ne každému je dovoleno připojit se. Nový člen musí být pro smečku potřebný a nesmí se stát rušivým elementem. Musí být schopen se přizpůsobit a to jak pravidlům hierarchickým, tak i pravidlům soužití. Tohle všechno je nutné hlavně proto, aby smečka nabyla dojmu, že je pro ně nový člen nezbytný k přežití. Proto je nutné, aby byl nový pes zdravý jak po stránce psychické tak i fyzické. Kdyby tomu tak nebylo, smečka by psa nikdy nepřijala, protože slabý, nemocný nebo asociální člen smečky je brzdou a přítěží dokonce by mohl zapříčinit zkázu smečky.

Domácí smečku utváří vždy člověk, proto by měl o chování smečkových zvířat vědět aspoň tolik, aby ve smečce nevytvářel zbytečný chaos, který by vedl k nepochopení a následnému agresivnímu chování psů.

Pamatujte, že psi mají rádi, když mají své místečko ve smečce jisté. Proto by jste neměli každý den upřednostňovat jiného člena smečky, ale vždy dodržovat stanovená pravidla. Pokud je ve smečce stanoven pes beta, tak by měl být vždy na prvním místě, co se týká vaší pozornosti. Obvykle říkám, že výchova dítěte je v mnohém podobná jako výchova psa, ale právě v tomhle se MUSÍ lišit. Pokud máte dvě děti vždy se snažte o to, aby ani jeden nebyl upřednostňován, ale pokud máte smečku o dvou a více psech vždy se snažte o to, aby jeden z nich byl vždy ten první.

Zde jsem sepsala jednotlivé povahové typy. U jednotlivých skupin popíši projevy, podle kterých se dá poměrně lehce zjistit, zda se jedná o melancholika, cholerika, sangvinika či flegmatika. Po objektivním zhodnocení chování svého psa možná dojdete k překvapujícím závěrům a třeba se jen utvrdíte v tom, co již o svém psu víte.

M e l a n ch o l i k

Melancholici jsou ze jmenovaných čtyř skupin nejproblematičtější. Je velice složité pro majitele tohoto typu psa, pochopit a respektovat jeho charakter.
Melancholik obecně bývá velice labilní a to platí i u psů.
Melancholika lze řadit do dvou skupin a to:

Nervózní a méně soustředivý
Do této skupiny můžeme zařadit psy, kteří se velmi často projevují hlasově (jsou uštěkaní), tyto projevy jsou v podstatě preventivní, mají za úkol "zastrašit". Pes je lekavý a velice výrazně reaguje na vnější impulsy a to někdy až hystericky.

Poměrně klidný
Jde o psy, u kterých můžeme pozorovat dávku stísněnosti a nejistoty. Štěkotem se projevují nesrovnatelně méně, než první skupina. Spíše na nás působí dojmem tichého a plachého psa.

Melancholik se velmi často projevuje strachem. Nemá zájem se seznamovat s nepoznaným. Pokud se cítí být v nebezpečí, uteče. Skryje se pod postelí, pod autem atd. Nemá rád cizí prostředí. Tento typ psa může být i nebezpečný a to v případě, pokud se nemá kam skrýt nebo kam utéct. Pak se projevuje agresivně. Velmi často se i stává, že při nepříjemné či stresové situaci, se pomočí.
Jsou velice nedůvěřiví k cizím lidem a předmětům.
Výcvik takovéhoto psa je někdy až nemožný, protože je pes při výcviku velice roztěkaný a nesoustředěný. Jakýkoli trest byť jen slovní může znamenat, že se melancholik uzavře do sebe. Málo kdy se povede melancholika vyprovokovat k spontánní radosti nebo hře.
Soužití s melancholikem je složité, ale není nemožné. Je velice důležité, aby jeho pán měl pochopení pro svého labilního kamaráda, u kterého se správným vedením ani nemusí rozvinout všechny projevy.

Melancholik ve zkratce - ustrašený, nervózní, bojácný, nejistý, nesoustředěný, nedůvěřivý


Ch o l e r i k

Rozdováděný či vydrážděný cholerik se jen velice pomalu zklidňuje. Jde o psa, který je kurážný a nezkrotný, hlavně tedy v mládí. Není složité cholerika přimět ke hře. Velice rád se spontánně raduje. Ve smečce se nenechá o nic ošidit. Vždy se snaží o zabrání místa "na slunci" a to i za cenu rvačky. Je to pes dominantní a případného rivala se nebojí vyzvat ke konfrontaci. Cholerik = ostrý pes.

Výcvik cholerika je složitý, protože je neustále roztěkaný. Při výcviku musíme dbát na zásadovost a důslednost. Nejda však cholerika k poslušnosti "donutit", to by se vám jen sekl a spolupráci s vámi by ukončil. Na cholerika musíte jít pomalu. Místo na délku výcviku se více soustřeďte na časté opakování cviků. Docela se zapotíte při nácviku sedu, lehu a odložení. Cholerický pes vyžaduje pána, který jeho potrhlost rychle zatrhne a hlavně musí mít pevné nervy. Trpělivostí musí oplývat.

Cholerik ve zkratce - zvědavý, neúnavný, odvážný, hyperaktivní, energický


S a n g v i n i k

Jsou nekonfliktní, sebevědomí a velice společenští ve vztahu k lidem i psům. Sangvinik ve smečce velice často stojí na samotném vrcholu, co se hierarchie týče. Je schopný si toto místo uhájit i bez zbytečných potyček. Je zosobněním respektu. Sangvinik se pohybuje rychle a rozvážně. Vždy nad vším přemýšlí a nikdy se nechová zbrkle. Rozdováděného sangvinika lze velice jednoduše zklidnit. Vystupuje a chová se s nadhledem. Je nekonfliktní. Pro jeho soustředěnost je velice snadno vycvičitelný. Tento typ psů se hodí pro všechny majitele. Je spolehlivý a příjemný společník. Často se používá při canisterapii.

Sangvinik ve zkratce - soustředěný, přátelský, rozvážný, učenlivý, autoritativní


F l e g m a t i k

Flegmatik je velice klidný a rozvážný pes. Pomalu se pohybuje a orientuje v nově vzniklých situacích. Nevyvolává žádné konflikty ve smečce. Při napadení se však dokáže velice dobře bránit. Je mylné si myslet, že jeho pomalost nějak koresponduje s tupostí. Jde o psa, který si velice dobře pamatuje naučené povely. Jeho výcvik však trvá déle. Dobře se učí sedni, lehni, vstaň, zůstaň a chůzi u nohy. Je velice vhodný do rodin s dětmi. Naprosto nevhodné jsou pro něj aktivní sporty. Soužití s flegmatikem není sice dramatické, ale za to příjemné a pohodlné.

Flegmatik ve zkratce - pomalý, klidný, nevzrušivý, váhavý


Jak již bylo psáno v minulém článku, je důležité počítat i s mezitypy. Žádného psa nelze zařadit do jedné skupiny.

Tak co, už víte, do jaké meziskupiny patří váš pes?

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář